Дорогие и любимые женщины!

От себя лично и от имени руководства и актива Национально-культурной автономии азербайджанцев города Москвы сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником – Международным Днём 8 марта!

В простом и одновременно магическом для каждого из нас слове «женщина» отражены безграничная любовь всего человечества, волшебство наших искренних чувств, теплота сердец и множество прекрасных поступков во имя воплощения наших благочестивых намерений. Женщина для каждого из нас – это ласкающие душу колыбельные наших матерей, их заботливые руки и бескорыстно любящие сердца, это опора, любовь, крепкий тыл и источник вдохновения в наших семьях, которые отражены символично в дословном переводе слова «жена» с азербайджанского как «подруга жизни», это благоухающие цветы в лице наших любимых дочерей, это наши замечательные коллеги и друзья, без которых ни один коллектив, ни одно общество невозможно себе даже представить.

Мы благодарны Всевышнему также и за столь яркую палитру, которой украшают нашу повседневную жизнь дорогие женщины в нашей всесторонней активной общественной деятельности. Инициатива создания в рамках нашей организации Общества женщин и уделяемое этому вопросу самое пристальное внимание — это всего лишь один факт, свидетельствующий о нашем к этому искреннем отношении.

Я поистине горд и счастлив тем, что могу обратиться к вам и передать свои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания. Будьте счастливы, здоровы, любимы, продолжая получать и дарить эту любовь как неиссякаемую энергию жизни.

С Праздником!

Председатель
Национально-культурной автономии
азербайджанцев Москвы​         Бахтияр Ш. Гасанов

 

Əziz və sevimli xanımlar!

Sizi şəxsən öz adımdan və Moskva Azərbaycanlıları Milli-Mədəni Muxtariyyətinin rəhbərliyi və aktivi adından bu gözəl bayram – 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm!

Sadə və eyni zamanda hamımız üçün möcüzəli olan “qadın” kəlməsində bütün bəşəriyyətin hədsiz-hüdudsuz sevgisi, səmimi hisslərimizin sehri, qəlblərin istiliyi və müqəddəs niyyətlərimizin gerçəkləşməsi naminə etdiyimiz çoxsaylı gözəl hərəkətlərimiz əks olunub. Hər birimiz üçün qadın – analarımızın könül oxşayan laylaları, onların qayğıkeş əlləri və fədakarcasına, təməmnasız sevən ürəkləridir, doğma Azərbaycan dilimizdəki “həyat yoldaşı” ifadəsində simvolik şəkildə əks olunan ailələrimizdəki dayaq, məhəbbət, möhkəm arxa və ilham mənbəyimizdir, sevimli qızlarımızın simasında əsrarəngiz ətir saçan güllərimizdir, nə bir kollektivi, nə də ki bir cəmiyyəti onlarsız təsəvvür etmək mümkünsüz olan gözəl həmkar və dostlarımızdır.

Hərtərəfli aktiv ictimai fəaliyyətimizdə gündəlik həyatımızı öz rəngarəng palitrası ilə bəzəyən əziz xanımlarımıza görə də biz Allaha minnətdarıq. Təşkilatımız nəzdində Qadınlar Birliyinin yaradılması təşəbbüsü və bu məsələyə ayrılan xüsusi diqqət səmimi münasibətimizi təsdiqləyən faktlardan sadəcə biridir.

Mən həqiqətən də qürurlu və xoşbəxtəm ki, sizlərə müraciət edib ən səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı çatdıra bilirəm. Xoşbəxt, sağlam, sevilən olun, həyatın tükənməyən enerjisi olan bu ülvi məhəbbəti qəbul edib bəxş etməyə davam edin.

Bayramınız mübarək!

Moskva Azərbaycanlıları
Milli-Mədəni Muxtariyyətinin sədri     Bəxtiyar Şaban oğlu Həsənov

Moskva şəhəri, 08.03.2023

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *